Lỗi trên facebook-Facebook phát hành bản cập nhật vá lỗi tự kích hoạt camera trong iPhone