Lời trăng trối-Lời trăng trối quặn lòng của bà mẹ bài trừ vaccine Covid: 'Làm ơn hãy đảm bảo con tôi được tiêm chủng'