local brand-Một TikToker nổi tiếng chê đồ local brand 'cực gắt': Lười sáng tạo, hay ăn cắp mẫu mã nước ngoài!