Lọc máu-Bé 8 tuổi phải lọc máu vì biến chứng hậu Covid-19