lõa thể-Phát hiện thi thể lõa thể, nhiều vết thương trên đường