Lionel Messi-Messi có thể bị treo giò tới 12 trận trong lần bị thẻ đỏ đầu tiên ở Barca