lĩnh vực kinh doanh-Vingroup báo lãi hợp nhất trước thuế quý 2/2021 đạt hơn 3.600 tỷ đồng