Linh kiện ô tô-Trung Quốc phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì linh kiện ô tô