Linh Đàm-Đối tượng gửi bưu phẩm phát nổ ở Linh Đàm đã bị lật tẩy như thế nào?