lính cứu hỏa-Clip: Lính cứu hỏa mang cưa máy vào tận phòng mổ 'tác nghiệp' tóe lửa để giải cứu công nhân bị tai nạn

Xem thêm