line up MAMA 2020-Song Joong Ki xác nhận trở thành MC chính của MAMA 2020