liệt chân vì tổn thương tủy sống-Bé 6 tuổi liệt cả 2 chân vì bị anh trai bắn súng hơi trúng lưng