liên hợp quốc-Nhật Bản gửi công hàm lên LHQ phản đối yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Xem thêm