Liberty Walk Edition 50-Bất ngờ với phong cách 'Thuỷ thủ mặt trăng' của siêu phẩm Lamborghini Aventador độ độc nhất tại Việt Nam