Li Jingliang-Đệ nhất MMA Trung Quốc: 'Nực cười khi nghĩ có thể lấy Vịnh Xuân Quyền đấu Mike Tyson'