Lexus LC 500-Ẩn mình 2 tháng, Lexus LC 500 Convertible siêu độc tại Việt Nam xuất hiện tại Bình Thuận, giá đồn đoán trên 10 tỷ đồng