Lee Nguyễn-James Rodriguez sắp trở thành đồng đội của Lee Nguyễn