Lê Trương Hải Hiếu-Ông Lê Trương Hải Hiếu: 'Sẵn sàng nhận gánh nặng vì lợi ích người dân'