Lê Phước Vũ-Đại gia Trần Đình Long vững trong tay 1,1 tỷ USD