lễ phủ Tây Hồ-Nhiều người đi lễ Phủ Tây Hồ trong ngày đầu nới lỏng cách ly xã hội