Lê Hải Trà-Ông Lê Hải Trà nhận tổng lương, thưởng gần 840 triệu đồng trong năm 2020