Lê Hà Trúc-Hà Trúc bị gạ làm FWB suốt cả tháng trời, nói gì mà giải quyết cực êm?