Lê Đức Luận-Điều động, bổ nhiệm Vụ trưởng Kiểm toán Nhà nước làm Thứ trưởng Bộ Y tế