lấy trộm điện thoại-Bán hai cây cảnh giá 80 nghìn đồng, chủ cửa hàng bị trộm điện thoại gần 30 triệu đồng