lấy cắp thông tin-Truy bắt đối tượng bịt mặt lắp thiết bị lấy cắp thông tin trên cây ATM trong 1 phút