lâu đài việt nam-So kè lâu đài đẳng cấp từ Bắc tới Nam, đại gia nào bạo chi nhất?