lâu đài có sân đỗ trực thăng-Chủ nhân tòa lâu đài có hẳn sân đỗ trực thăng ở Thái Bình là ai?