Lật xuồng trên hồ thủy điện-Lật xuồng trên hồ thủy điện Thác Mơ, 3 học sinh chết đuối