Lara Trump-Con dâu tổng thống Trump nói 74 triệu người Mỹ 'không tin bầu cử chính xác'