lập bàn thờ trong khu cách ly-Cảm động tang lễ vái vọng trong khu cách ly: Người mất chắc chắn sẽ hiểu...