lãnh đạo quận Tân Bình-Ngày trả giá của kẻ chống phá Nhà nước, nhận ám sát lãnh đạo quận Tân Bình giá 100 ngàn USD