lãnh đạo công an-'Tiến sĩ' chửi cán bộ chốt kiểm soát tiếp tục bị xem xét hành vi chống người thi hành công vụ