lăng mộ cổ-Thân thế 'khủng' của người nằm trong lăng mộ cổ độc đáo nhất Trà Vinh