làn sóng covid-19 thứ 2-Sốc: Cứ 17 giây lại có 1 người tử vong vì Covid-19 ở châu Âu