LAN NGỌC TĂNG CÂN-Sau Ngọc Trinh đến lượt Lan Ngọc thừa nhận 'ngải heo nhập' trong mùa dịch