Lan Hương-Đi làm về muộn 5 phút, Nam (Những Nhân Viên Gương Mẫu) bị vợ cà khịa: 'Cái mặt anh chỉ 1 phút là xong thôi!'

Xem thêm