lan 5 cánh trắng-Bỏ gần cả trăm triệu cho chậu lan, người đàn ông nhận cái kết 'đắng', dân mạng cũng không thể thông cảm