Lâm Thị Thu Trà-Vợ diễn viên Kinh Quốc cho vay tiền với lãi suất cao gấp bao nhiêu lần so với quy định?