lạc đà-Tại sao lạc đà có thể nhịn khát rất lâu để tồn tại trên sa mạc?