kỳ thi đại học-'Thần đồng' đòi bố mẹ mua nhà ở thủ đô mới thi tốt nghiệp, ai nấy chỉ trích rồi bái phục sau 8 năm