kinh nghiệm chơi chứng khoán-Nhà đầu tư mới học được gì khi thị trường chứng khoán giảm sâu 160 điểm thời gian qua?