kinh doanh xe tải-Bất ngờ cạn nguồn, nhiều nhà máy ô tô Việt phải ngừng sản xuất