kinh doanh vàng-Giá vàng trong nước tiếp tục giảm sâu