kinh doanh vàng-Giá vàng nhảy thêm 100.000 đồng/lượng, USD tự do sụt 70 đồng