Kim Seon Ho là ai-Phía Kim Seon Ho lên tiếng ngay sau khi bạn gái bị Dispatch vạch trần nói dối vụ phá thai