Kim Seon Ho ép bạn gái phá thai-Kim Seon Ho từng bị đồn 'lặn mất tăm' để dỗ dành bạn gái mới sau scandal, nhưng sự thật là gì?

Xem thêm