kim loại quý-Vay mượn để đầu tư bất động sản, coi chừng 'chết trên đống tài sản'