kìm cộng lực-Vụ giết người để thi thể không nguyên vẹn trong vali: Gần 20 giờ lần theo dấu vết nghi phạm