kiểu tóc layer-'Ướm' thử kiểu tóc layer dài qua vai, các nàng sẽ thời thượng hẳn lên, ai nhìn cũng tấm tắc