Kiên Giang-Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy tử vong trên đường do sụp 'ổ gà'

Xem thêm