Kiatisuk-Văn Toàn đi làm đẹp ngay sau khi cách ly: Làm 'chủ tịch' phải chất

Xem thêm